obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
obrazek
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Písničku Maja Ciganskaja složil a nazpíval na motivy cikánské písně Vladimír Vysocký.


Moja ciganskaja 110*

   
V son mne - žol||tyje ogni,
I chriplju vo ||sně ja:
Po ||vrémeni, po||vrémeni, -
Utro múdre||||je!
No i || utrom || vsjo ně tak,
Nět tavo ve||se||e-||lja:
Ili kuriš natoš ||čak,
Ili pjoš s poch ||melja.
refrén
Da je-e- || ech, raz
da || jiščo raz,
da jiščo mnogo, mnogo,
mnogo, || mnogo || raz
da || jiščo raz,
A7
jiščo mnogo, mnogo raz...
V kabakach - ze||ljenyj ||štof,
||Bělyje sal ||fetky.
G7
||Raj dlja niščich i ||šutov
||Mně ž - kak ptice v ||kletke.
C7
V cerkvi smrad ||i polumrak,
Djaki kurjat ||la ||gan
G7
Nět! I v cerkvi ||vsjo ně tak,
||vsjo ně tak, kak ||nado
     
Dmi6 Ami
D7 Ami
G7 Dmi6 Ami
D7 Ami
G7 Dmi6 Ami
D7 F G7
Dmi Ami
D7 Ami

Ami
Dmi6 Ami
D7
Ami G7 Dmi6
Ami

D7 Ami
Dmi Ami
D7 Ami

Dmi6 Ami
D7 Ami

Dmi Ami
D7 F

Dmi6 Ami
D7 Ami
    refrén
Ja - na goru ||v popy||chach,
Čtob ||čevo něvy||šlo.
A na gore sto||jit ol||cha,
A pog goroju ||vi-||i-||šňja.
G7
Choť by sklon u||viť pljuščom,
Mně by to ot||rjada,
G7
Da je-e-|| ech, raz
da || jiščo raz,
da jiščo mnogo, ||mnogo, mnogo,
mnogo, ||mnogo ||raz
da ||jiščo raz,
A7
||Vsjo ně tak, kak ||nado.
Ja tagda po polju, ||vdol rjeki.
||Světa - tma, nět ||boga!
G7
A v čistom ||polje ||vasilky,
Dálnaja da||roga
G7
Vdol darogy - ||les gustoj
S babami Ja||gami
G7
A v konce ||darogy toj -
Plach s topo||rami
     
Dmi Ami
D7 Ami
G7
Dmi6 Ami

D7 Ami
Dmi Ami E7 F

Dmi6
Ami
E7 Ami
G7 Dmi6
Dmi6 Ami

E7 Ami
Dmi Ami
E7 Ami

G7 Dmi Ami
E7 Ami

Dmi Ami
E7 F

Dmi6 Ami
E7 Ami
    G7
Gdě to koni ||pljašut v takt,
Nechotja i ||plavno
G7
Vdol darogy ||vsjo ně tak,
A v konce podavno.
G7
I ni cerkov, ||ni kabak,
Ničevo ||ně svja||to!
Nět rebjata, ||vsjo ně tak
Vsjo ně tak, reb||ja||ta.

Ech, raz,
da jiščo raz,
da jiščo mnogo, ||mnogo, mnogo,
mnogo, ||mnogo ||raz
da ||jiščo raz,
Vsjo ně tak, reb|| ja||ta.
     
Dmi6 Ami
E7 Ami

Dmi Ami
E7 F

Dmi6 Ami
E7 F G7
Dmi Ami
E7 Ami G7

Dmi
Ami
E7sus E7 Ami
G7 Dmi6
Dmi6 Ami
A9 E7 Ami
		
 Verze 2
V son mne - žel||tyje ogni,			Dmi Ami
I chriplju vo||sně ja:			E Ami
Po ||vrémeni, po||vrémeni, -		Dmi Ami
Utro múdre||||je!			E Ami
версия I В сон мне - жел||тые огни, Cm6 Gm И хриплю во || сне я: D7 Gm G7 - По||времени, пов||ремени, - G7 Cm6 Gm Утро мудре||не||е! D7 Gm G7 Но и || утром || всё не так, G7 Cm6 Gm Нет того ве||се-||е-||лья: D7 Eb G7 Cm Или куришь || натощак, Cm Gm Или пьешь с пох||мелья. D7 Gm припев: Да е-е-||эх, раз, Gm Cm6 да || еще раз, Cm6 Gm да еще много, много, D7 много, || много || раз, Gm G7 Cm6 да || еще раз, Cm6 Gm A7 еще много, || много раз... D7 Gm В кабаках - зе||леный штоф, Cm Gm Белые сал||фетки. D7 Gm G7 Рай для || нищих и шутов, Cm6 Gm Мне ж - как птице в || клетке! D7 Gm C7 В церкви смрад || и полумрак, Cm Gm Дьяки курят || ла||дан. D7 Eb G7 Нет! И в церкви || все не так, Cm6 Gm Все не так, как || надо. D7 Gm припев Я - на гору || впопыхах, Cm Gm Чтоб чего не || вы||шло. D7 Gm G7 А на горе сто||ит оль||ха, Cm6 Gm D7 А под горою || ви-||и-||шня. D7 Gm G7 Cm Хоть бы склон у||вить плющом, Cm Gm Мне б и то от||рада, D7 Eb G7 Хоть бы что-ни||будь еще... Cm Gm Все не так, как|| надо! Gm G7 Да е-е-эх, раз, Cm6 да еще раз, Gm да еще много, || много, много D7 Gm много, много || раз, G7 Cm6 да || еще раз, Cm6 Gm A7 Все не так, как || надо. D7 Gm Я тогда по полю, || вдоль реки. Cm Gm Света - тьма, нет || бога! D7 Gm G7 А || в чистом || поле васильки, G7 Cm Gm Дальняя до||рога. D7 Gm G7 Вдоль дороги - || лес густой Cm Gm С Бабами-Я||гами, D7 Eb G7 А в конце || дороги той - Cm6 Gm Плаха с топо||рами. D7 Gm G7 Где-то кони || пляшут в такт, Cm6 Gm Нехотя и || плавно. D7 Gm G7 Вдоль дороги || все не так, Cm Gm А в конце - по||давно. D7 Gm G7 И ни церковь, || ни кабак - Cm6 Gm Ничего || не свя||то! D7 Eb G7 Нет, ребята, || все не так, Cm6 Gm Все не так, ре||бя||та! D7 Gm G7 Эх, раз, Cm да еще раз, Gm да || еще много, || много, много, D7sus D7 Gm много, много || раз, G7 Cm6 да е||ще раз, Cm6 Gm Все не || так, ре||бята! A9 D7 Gm версия II В сон мне - жел||тые огни, Dm Am И хриплю во || сне я: E Am - Повремени, || повремени, - Dm Am Утро мудре||нее! E Am
Převzato z http://www.kulichki.com/vv/pesni/menu/indexA.html
Ukázka: http://cz.youtube.com/watch?v=Vj3pd-a-js8
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=mL11JMLJdiY


Vladimír Vysocký Vladimír Vysocký Vladimír Vysocký Vladimír Vysocký Vladimír Vysocký

Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional