obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
obrazek
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Písničku Pták Rosomák složil Petr Janda, otextoval Pavel Chrastina a zazpíval Olympic v roce 1965.


Pták Rosomák 122*

   
1)
||Bůh mě seslal ||ránu
||pa dada pa dada ||pa dada dada pa||da
mé klíče jsou v ||pánu
||pa dada pa dada ||pa dada dada pa||da
||Nemohu nemohu ||dál, ||nemohu nemohu ||dál.
||Nemohu do domu, ||hrůza mi hrdlo sví||
||Nemohu nemohu ||dál, ||nemohu nemohu ||dál.
||velkejma očima ||na mě Pták Rosomák zí||rá.
||Šok z tebe pomalu ||mám, ||šok z tebe pomalu ||mám,
||moc na mě nemrkej ||ty ptáku Rosomá||ku.
2)
Pták se kolem toulá
pa dada pa dada pa dada dada pada
klíče v puse žmoulá
pa dada pa dada pa dada dada pada
Nemohu nemohu dál, nemohu nemohu dál.
Nemohu do domu, hrůza mi hrdlo svírá
Nemohu nemohu dál, nemohu nemohu dál.
velkejme očima na mě Pták Rosomák zírá.
Šok z tebe pomalu mám, šok z tebe pomalu mám,
moc na mě nemrkej ty ptáku Rosomáku.
hej, ty hloupej ptáku
pa dada pa dada pa dada dada pada
klíče máš v zobáku
pa dada pa dada pa dada dada pada
3)
Vrať je a něco ti dám, vrať je a něco ti dám,
Nemohu do domu, hrůza mi hrdlo svírá
Nemohu nemohu dál, nemohu nemohu dál.
Vezmu tě nahoru a dám ti zrnko máku
Šok z tebe pomalu mám, šok z tebe pomalu mám,
moc na mě nemrkej ty ptáku Rosomáku, Rosomáku, Rosomáku.
     

G C
F C G
C
F C G
F C F C
F C G
F C F C
F C G
F C F C
F C G
Ukázka anglicky: http://www.youtube.com/watch?v=pasa6MY2GU0


Petr Janda Petr Janda Petr Janda Petr Janda Petr Janda Petr Janda Olympic
Pavel Chrastina Pavel Chrastina Pavel Chrastina Pavel Chrastina Pavel Chrastina Pavel Chrastina Pavel Chrastina Pavel Chrastina Pavel Chrastina Pavel Chrastina a Petr Janda

Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional