obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
obrazek
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Tuto lidovou písničku Krásná plavovláska (Dezertér) nazpíval na příklad herec Národního divadla Eduard Kohout. Dále zazněla v podání Rudolfa Deyla ml. ve filmu Dědeček, Kylián a já.


Krásná plavovláska 208*

   
||Na vojnu ||jsem se ||dal pro ||krásnou ||plavovlás||ku.
||Na vojnu ||jsem se ||dal pro ||krásnou ||plavovlás||ku.
||A ne pro prsten ||snad, ||ten mám ji ještě ||dát.
||Že nechtě||la se ||dát ode mě ||zulí||bat.

Na vojnu jsem se dal, my hned do boje táhli.
Tam, co jsem v kvartýru byl, mi voják poradil.
Abych si volnost vzal, svolení nežádal.

Já na cestu se dal, v tom potkám kapitána.
I ptal se pan kapitán, kampak si jdeš jak pán.
Jdu támhle nahoru ke svému praporu.

Vojáčku, ty máš žal, že máš rád plavovlásku.
Ale ty nejsi sám, hleď! Prsten od ní mám.
Tím důkaz tobě dán, že jsem její galán.

V tom tichém údolí, potůček sladce zpíval.
Já kabát odhodil a šavli vytasil.
A statečně se bil, jak pravý kavalír.

Na louce zelené, já zabil kapitána.
Kapitán mrtev kles, já živ jsem ještě dnes.
Však nejdýl do tří dnů v tvář smrti pohlédnu.

A kdo mě odpraví to budou kamarádi.
Šátečkem modrým však, dřív zavážou mi zrak.
A bez zdravení hned pošlou na onen svět.

Mé srdce vložte pak do bělostného šátku.
A k nám je pošlete, mé milé řekněte.
To srdce pro tě dal, hoch jež tě miloval.

Vojáci z naší vesnice, nic neříkejte mámě.
Povězte ji, že jsem v Holandsku zajatcem.
A můžete ji říct, že nespatří mě víc.

     
C G7 C F C G7
C G7 C F C G7
C G7 C G7
C G7 C G7 C


Tohle nevím určitě, ale Krásná plavovláska je prý český překlad (z 20. let) nějakého starofrancouzského originálu. Jakýho, nevím, neumím franštinu a tak jsem si to nezapamatoval. Koncem 60. let jsem tuhle písničku viděl v jednom pokoutně tištěném zpěvníku vydaném nějakou církevní organizací, a tam to bylo tak uvedeno.

Hombre


V prvním překladu z r. 1925 - Hanuš Jelínek - tuto zhudebněnou báseň pod názvem DESERTÉR uvádí jako pravděpodobného autora francouzkého básníka Murgera.
Ve dvacátých letech však- min. století - vzniká spor o autorství a uvádí se jen, že je buď z 18. nebo 19. století. Tato moudra jsem čerpal z poetické sbírky Zpěvy sladké francie od Hanuše Jelínka, vydané v r.1956 a podotýkám, že tehdy cena knížky byla za neuvěřitelnou cenu 7.- Kčs. Jsem už starší, bývalej trempíř, na severu znám pod jménem Dědek. Tak čundru zdar. Ještě podotknu, že jsme tuto píseň zpívali již v padesátých letech.

Děkuji za připomínku panu Walteru Pischelovi
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=JScuPZ7Yvdg


Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional