obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Traditional s textem anonyma vyšel na gramodesce Bonanza v roce 1990, zpívají a hrají Pacifik, Osada Údolí děsu a přátelé


Socha Svobody 278*

   
1)
||Socha Svobody darmo nemá
pěst do nebe vztyče||nou.
Symbolem je vlajky ||hvězdné,
||tvé zemi je ||oporou.
r)
Byl jsi Johny Američan
a to něco znamená.
Hnals Japonce od Quadalu,
teď nadešla chvíle tvá.
2)
Třeskl výstřel na Quadalem,
zpěv vojáka provází.
Vede ho bojovou vřavou.
Vede ho k vítězství.
3)
Doma pláče stará máti,
byl jsi Johny její syn.
Na poslední cestě tvoji,
provází tě sochy stín.
4)
Každý správný Američan,
ví, co socha znamená.
Svoboda je pro každého,
kdo má svoji zemi rád.
     

G
D
Ami
D G
verze Taxmeni:
Socha svobody
(traditional/anonym)

Refrén:
Byl jsi Johny Američan
a to něco znamená
hnal’s Japonce od Guadálu
teď nadešla chvíle tvá.

Socha svobody darmo nemá,
pěst do nebe vztyčenou,
symbolem je vlajky hvězdné,
své země je oporou.

Refrén:
Byl jsi Johny Američan
a to něco znamená
hnal’s Japonce od Guadálu
teď nadešla chvíle tvá.

Zazněl výstřel nad Guadálem,
pěst vojáka provází
vede ho vždy v první řadě,
vede ho za vítězstvím.

Mezihra

Doma pláče stará máma,
byls jediný její syn,
na poslední cestě tvojí,
provází tě sochy stín

Refrén:
Byl jsi Johny Američan
a to něco znamená
hnal’s Japonce od Guadálu
teď nadešla chvíle tvá.

hm hm …..

teď nadešla chvíle tvá.
(Zdroj: CD Taxmeni - Calamity Jane 2)

Děkuji za připomínku panu Jiřímu Křivovi z Krnova
Text, noty a akordy vyšly ve sborníku Bonanza nakladatelství Apollo
Noty:
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=WxJ2mvVVX4Q


Taxmeni Taxmeni

Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional