obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Australskou lidovou písničku Klementajn česky otextoval Jiří Suchý a též ji nazpíval v komedii Jonáš a tingl-tangl.


Klementajn 288*

   
1)
Byla|| krásná, byla ||milá, byla ||chytrá - zkrátka ||fajn,
na za||hrádce něco ||ryla - ||říkali ji ||Klemen||tajn.
2)
Kolik má prej nápadníků, o tom nemá nikdo šajn.
Podávaj si u ní kliku, každej by chtěl Klementajn.
3)
Jednou ráno přišel jeden, napůl Ábel, napůl Kain.
Napůl peklo, napůl eden, začal svádět Klementajn.
4)
Tělo rovný měl jak lajna, nejrovnější ze všech lajn.
A tak vznikla láska tajná mezi ním a Klementajn.
5)
Když je radost, přijde smutek, zmizí vše, co bylo fajn.
Její dárling od ní utek, zbyla sama Klementajn.
6)
Jednou přišel pozdrav z Vídně - Junge Frau altervajn.
Jinak se mám celkem bídně, žij si blaze Klementajn.
7)
Do duše ji padla tíseň, tak se vrhla na kokain.
A tím končí nejen píseň, ale taky Klementajn.
     

C Ami C G7
F C Dmi G7 C
 Jiný text:
 1) Byl to Tony - pleť měl černou,
 v srdci choval naději.
 Že snad šťasten bude jednou,
 když tu potkal právě ji.
 2) Jako chlapec si s ní hrával,
 dívkou jménem Klementajn.
 Co je láska - sám nechápal,
 ani malá Klementajn.
 3) Stačil jeden pohled letmý,
 on ji řekl: mám tě rád.
 Pak byl svědkem schůzek jejich,
 jen hučící vodopád.
 4) Když tak jednou vraceli se,
 dolů přes ten vodopád,
 ruku v ruce drželi se,
 most se zřítil, ó Klementajn.
 5) Marně volal: Klementýno,
 marně chtěl ji zachránit.
 Most a řeka nesou vinu, 
 chtěla žít ó Klementajn.
 6) Klementýno, šťastný byl by život,
 ona chtěla přece žít.
 Všechny stromy tam při řece,
 zpívají si: Klementajn.
Našel jsem dost věcí, které Vám mohu doplnit (např. Clementine na 99% není australská, ale zřejmě americká, maximálně anglická lidová). Zdraví Michal Bukovič

Noty a akordy jsou ve sborníku Zpíváme s kytarou 52 z roku 1963.
Zde je uvedena jako traditional.
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=WGYDTRrPBoY


Jiří Suchý Jiří Suchý Jiří Šlitr a Jiří Suchý v Jonášovi
Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional