obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
obrazek
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - ŽPíseň složil Radek Pastrňák, neopakovatelně zazpíval bluesman Josef Streichl v roce 1987, o deset let později nahrála píseň skupina Buty.


Hajcman blues 2*

Pepa Streichl:

   

1)
Až narubeš vagon uhla o revirni sobotě,
potom možeš, synku, praviť, že si čuchnul k robotě,
až vyfaraš po rekordu s rukama až na zem,
až ze Špice odvezu tě policejnim vozem,
tvoja fotka može viseť před Bezručem na plotě.
2)
Až přelezeš nizke štoly se sbijakem na hřbetě,
až sam oberštajger na gořalku pozve tě,
až ti bude stejna středa tak jak neděla,
až se zřekneš roby, děcek aji kostela,
potom teprv možeš chodiť s nosem navrch po světě.
3)
Až tě, synku, za patami z ničeho nic zavali,
podivaš se na ten život, jak se řika, zpovzdali,
vzpomeneš si, že jsi hraval rock'n'roll a jazz,
poznaš, že jsi dopadnul jak zaběhnuty pes,
a my jsme tu, abysme ti posledni blues zahrali.


     


A A A6 A7 A6 A A6 A7 A6 E7 E E6 E7 E6 E A A A6 A7 A6 A A6 A7 A6
A A A6 A7 A6 A A6 A7 A6 E7 E E6 E7 E6 E A A A6 A7 A6 A A6 A7 A6
F#mi
H7 D7
A A A6 A7 A6 A A6 A7 A6 E7 E E6 E7 E6 E A

Hajcman blues
Buty:

E, Ami, F, D, C, G, C 
||Až narubeš vagon ||uhla o revirní sobo||C G C
potem, synku, možeš mluvit, že si čuchnul k robo||G
||Až vyfaraš po rekordu s rukami až po zem 				Ami
||až ze Špice odvezu ||tě policejnim vozem 				F D
||tvoja fotka može viset ||před Bezručem na plotě 			C G C

Až přelezeš nizke ďury ze zbijakem na řbetě 
až sam oberštajger na gořalku pozve tě 
až ti bude stejna středa ta jak neděla 
až se zřekneš roby, děcek aji kostela 
potem deprem možeš chodiť s nosem navrch po světě 

Ami, F, Ami, F, Ami, F, D, C, G, C 

Až tě, synku, za patami z ničeho nic zavali 
podivaš se na ten život po našimu z povzdali 
spomeněš si, že si hraval rokenrol a jazz 
a všimněš si, kaj leži ten zakopany pes 
a my sme tu, abysme ti posledni blues zahrali 
||,|| Zahrali|| ||, ||zahra||li,||, ||zahrali|| 				Es F C7 Es F C7 Es F C7
||A my sme tu, abysme ti ||posledni blues zahra||li 		Es F C7
||,|| Zahrali|| ||, ||zahra||li,||, ||zahrali|| 				Es F C7 Es F C7 Es F C7
||A my sme tu, abysme ti ||posledni blues zahra||li 		Es F C7

||Konec, ||konec, ||nikdy nebude konec 			Es F C7
||Konec, ||konec, ||nikdy nebude konec 			Es F C7
||Konec, ||konec, ||nikdy nebude konec 			Es F C7
||Konec, ||konec, ||nikdy nebude konec 			Es F C7

.. konec, konec, konec. 
   
Převzato z webu www.akordy.sk
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=Ano3Sslpnz4


Vysvětlivky:
Špica - havířská hospoda u dolu Petr Bezruč na Slezské Ostravě
sbijak - sbíjecí kladivo (sbíječka) populární pracovní nářadí horníků
nízké sloje - tunel pod zemí vysoký 30 cm, pracoviště, kde se dá při práci ležet. Akorát, že tam nejsou okna.
oberštajger - funkce jako vrchní mistr na povrchu
revírní sobota - mimořádná (spíše pravidelná) pracovní směna v sobotu. Byla posílena místní hromadná doprava, autobusy jezdily s tabulkou UTRP.
po rekordu - strana a vláda, v zájmu posílení těžby, vyhlašovala na jednotlivých šachtách soutěže o rekordní těžby na směnu a na hlavu.


Kilof v dole nahradily sbíječky a kombajny

Orlová - Tisíce let používal člověk pro dobývání rudy jen mlátek a želízko. Právě tyto dva nástroje jsou nejznámějším symbolem hornictví, který se objevuje například ve znacích měst a obcí.

"První trhací práce na světě střelným prachem se uskutečnily na Slovensku v roce 1626," řekl Stanislav Vopasek, ředitel Nadace Landek, která se stará o záchranu hornických památek, dokumentů a udržování historických tradic.

První oficiální těžba uhlí na Ostravsku začala v roce 1782. "Horníci měli tenkrát k dispozici jen ostrý oboustranný nebo jednostranný špičák, kilof," uvedl Vopasek. Mohutnost slojí tehdy nehrála žádnou roli, vše se totiž dělalo ručně. Odtěžení uhlí se provádělo pomocí beden, které odtahovali horníci k hlavním štolám, kde se materiál vysypával do povozů. "Havíři tenkrát používali dřevěná kolečka - tácky a malé vozíky. Velkou pomocí pak později byly koleje," řekl Vopasek. Uhlí se nosilo ručně v košíkách nebo v kožených pytlích a v bednách. Na povrch se uhlí dostalo v okovu pomocí rumpálu.

Do padesátých let předminulého století vytahovaly kožené vaky s uhlím koňské žentoury. „První parní stroj se objevil na šachtě v roce 1847," řekl Vopasek s tím, že ještě v roce 1928 byly v dolech na Ostravsku přes dvě stovky koní. „Trochu se zapomíná na údobí koní, které začalo v roce 1863."

Největší zlom v produktivitě práce nastal na začátku dvacátého století nástupem sbíjecích kladiv. „Největším vynálezem byly nátřasné žlaby českého inženýra Romana Riegera z dolu Hlubina," popsal technický pokrok Stanislav Vopasek. Vzduchový motor natřásal třeba stometrový plechový žlab, který posouval uhlí o deset centimetrů směrem k chodbě, kde padalo do vozíků. Ve stejném období se na dolech objevily první lokomotivy, které postupně nahradily koňskou sílu. „Kolem roku 1870 jezdilo ze všech dolů ze Slezské Ostravy denně až tisíc koní s povozy do Hrušová na centrální překladiště uhlí," upozornil na význam koní Vopasek.

V polovině minulého století hornictví zažilo další významný pokrok. Do dolů přišly první kombajny a pluhy. Jejich možnosti nemohly být plně využity v nízkých ostravských slojích.

VLASTIMIL NOHEJL v MF Dnes ze dne 16-05-2005

streichl   nízká sloj

Důl Petr BezručDůl Petr Bezručvýztuži kolem stěn se říká hajcman

Alexej Stachanov se sbíječkou   

Na obrázku vpravo je sovětský horník Alexej Stachanov (narozen *03-01-1906) se sbíječkou o které se zpívá nahoře v písni Hajcman blues.

Stachanov byl neuvěřitelně pracovitý horník, který v roce 1935 čtrnáctkrát překročil normu rubání uhlí. Za šichtu vyrubal ne sedm, ale 102 tun uhlí.

V prvních třech letech o Stachanovovi a jeho výkonu vyšlo podle odhadu na čtyři tisíce knih s celkovým nákladem 56 milionů kusů. To je zhruba tolik, kolik se dnes prodá po světě každého dílu Harryho Pottera.

Historici už dnes dobře vědí, že celý ten humbuk kolem jeho údajného rekordu i rekordů dalších byl dobře zinscenovaným propagandistickým divadlem, které mělo povzbudit sovětské dělníky a rolníky.

Jak už to u podobných postav bývá, Stachanov nedopadl dobře. Několik let po svém "rekordu" začal stoupat stranickou hierarchií a skončil v Moskvě. Již nebyl hrdinou, s čímž se podle dobových svědectví nebyl schopen příliš vyrovnat. Začal pít, hodně pít.

Stachanov zemřel v roce 1977 jako zlomený a zapomenutý člověk.Pramen: MF Dnes ze dne 07-01-2006
Josef Streichl Josef Streichl Josef Streichl Josef Streichl Josef Streichl a Jaromír Nohavica Radek Pastrňák Radek Pastrňák

Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional