obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
obrazek
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Hudba, text J. Korda.Nezapomínejte kamarádi 408*

   
1)
||Už je nás nějak málo, naše řady proři||dly.
||V srdcích mnohých průkopníků ||vzpomínky snad ||vysty||dly.
Někteří už zapomněli na potlachy, ||na totem.
||Těm je nutno ||připomenout ||odkaz, který ||patří ||všem.
r)
||Nezapomínejte kamarádi na starou ||osadu,
kterou každý z nás měl tolik ||rád.||
||Na prožité chvíle svého mladí, v tom krásném ||souladu.
Zpěvem vzduch se třás’, jak den šel ||spát.
Kytary ||hrály, naše sny se rozlétly ||tmou.
Oči nám ||plály okouzleny romanti||kou.
||Nezapomínejte kamarádi na starou ||osadu.
I když ||mnohý z nás už není ||mlád.
2)
Ať nás osud jak chce tlačí musíme mít zásadu.
Za každých okolností udržet si náladu.
Když se někdy všechno hatí a nevíme kudy kam.
Stačí přeci vzíti tornu a zamířit k dálavám.
     

Gmi Cmi
D7 Cmi D7 Gmi
Cmi
F7 B D#7 G#9 D7

G D7
G D7
G D7
G
D G
A7 D7
G Ami
D7 G

Noty a akordy vyšly ve sborníku Trampská romance 4 (Písničky do kapsy 39) v Pantonu.
Vyšlo na desce Na posledním vandru 1 vydavatelství Carmen 1991
Vyšlo na desce Potlach v Údolí děsu Supraphon Stereo 11 0195-1
Ukázka: http://youtu.be/trY2DIHcVGI
Noty:
Písně jsou jak říční nekonečny proud,
neměl by těch písni proud zaniknout.


Tak zní předzpěv k úvodní písni autora, jemuž je tento sborníček věnován. Jenda Korda (1904—1986) se zařadil mezi velké trampské osobnosti. Jeho písničky našly vždy vděčné posluchače a jeho jméno se mezi trampy vyslovuje s úctou a uznáním. Texty jeho písní jsou vyznáním kamaráda, který s kytarou pod paží poznával kouzla přírody a z nich i z životních situací čerpal náměty ke svým písním.
S jejich tvorbou začínal v roce 1929, nejdříve pro osadní sbor „Lonne Star" a o rok později pro soubor „Settlers' Club", jehož byl spoluzakladatelem. V té době vznikly jeho nejúspěšnější písně Vlajka a Až ztichnou bílé skály.
Písničky skládal na vlastní melodie i na melodie různých autorů. Postupně to byli: jeho bratr Franta Korda, Olda Vrtiška, Vašek Konvička, Arnošt Mošna, Tony Hořínek, Leopold Korbař, Tony Koukal, Ota Petránek a Gusta Špaček. Z nejlepších plodů této spolupráce již bylo vydáno ve sborníčcích Trampských romancí čtyřiadvacet písniček.
Ve svém životním podzimu spolupracoval nejvíce s Vaškem Konvičkou. Jejich celoživotní přátelství bylo zúročeno vznikem dalších nových písni, které mají „punc setlerského ducha". Byly to Jendovy poslední písně. Některé z nich spolu s jinými jsou otištěny v tomto sborníčku.
Odešel kamarád, ale jeho písně nám zůstaly a budou žít dál...
Bohumil Macák

Jan Korda Jan Korda

Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional