obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
obrazek
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Je to anglická lidová písnička z pozdního středověku. Garfunkel a Paul Simon ji ani neobjevili "pro moderní dobu", prostě ji jenom zpívali. Česky zahráli Veterán Western.


Trh ve Scaraberough 487*

   
1)
||Zas byl tu ||pátek - já ||chystal se ||jít.
||Tohle ||ráno ||míval jsem ||rád.
Trh ve ||Skárborou - tak co víc jen ||chtít.
||Rozprodat ||látky, pak ||s přáteli ||pít.
2)
Ve středu cesty, tam na konci vsi.
Čekal Jákob, v očích měl žár.
Vtom vítr se zdvih’ a zavyli psi.
Když plaše říkal co by si přál.
3)
Překrásnou dívku tam ve Skárborou znám.
Často ji vídám o půlnoci jít.
Zde mámin křížek z lásky ji dávám.
Bude-li chtít se mnou na věky žít.
4)
Prosím, zítra až najdeš ten byt.
Tam k ránu chodívá spát.
Za bílou zdí, tam na Spirit strít.
Vyřiď mé Márdži, že ji mám rád.
5)
Vzal jsem ten kříž a do kapsy dal.
Starostí svých já měl víc než dost.
Když padla půlnoc, teprv jsem vstal.
Na Spirit strít jako poslední host.
6)
Prosím až zítra najdeš ten kout (na místě podivném).
Kam ona až k ránu chodívá spát (až mi to nahání strach).
Za bílou zdí, tam na Spirit strít (tam za zdi hřbitovní).
Vyřiď mé Márdži, že ji mám rád (tu dívku Jákobe nechtěj si brát).
7)
V měsíční záři kámen tu stál.
Na něm nápis zapadlých let.
Že dívku Márdži Pánbůh si vzal.
Že dávno nepatří na živých svět.
8)
Rychle jsem položil do trávy kříž (prokletý zásnubní dar).
Když tu náhle ze stínu lip (není to mámení).
- postava dívky přichází blíž (mrtví šeptají).
Ať přijde Jákob, já chci si ho vzít.
9)
U cesty v trávě, tam na kopci vsi.
Leží Jákob jakoby spal.
Ztišil se vítr, utichli psi.
Dnes k sobě Márdži si navěky vzal.
     

Ami C G Ami
C Ami D Ami
C G
Ami D G Ami
Děkuji za připomínku Honzovi Kulveitovi
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=frkvADDSttk
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=XlUmq54iESA
Jiná ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=3FmwiqQYOis

Kdysi tuto píseň zpíval Karel Černoch s Kubišovou a Vondráčkovou, vyšla na desce Popelky a v textu se objevovalo tam kde voní máta a kmín? Prostě nějaké koření. Teď to zpívá ještě Honza Nedvěd a zase s jiným textem. Nejhezčí text se mi líbil s Černochem.

Jana

Písničku Trh ve Scarborough - irskou lidovou - zpíval Karel Černoch s vokály Marty Kubišové a Heleny Vondráčkové na své první LP - Páteční - koncem 60-tých let. Na albu Popelky nemohla být uvedena, jak je uvedeno v odkazu, protože v tu dobu již M.Kubišová nezpívala a sám Karel Černoch měl problémy s vystupováním a nahráváním. Mj. LP Popelky vyšlo v r.1973.

Zdraví VojtaArt Garfunkel a Paul Simon Art Garfunkel a Paul Simon Art Garfunkel a Paul Simon

Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional