obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
obrazek
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Písnička Idě havíř, idě je stará, lidová ze Slezska



Idě havíř, idě 48*

   
1)
||Idě havíř, idě, lata se mu ||kývě,
ludě sa divaju, co šlachtic ||i||
r)
O du a lajne, kobzole su ||fajne,
o du a lajne, kobzole su ||fajn.
2)
Havířov roba to je velka paňu,
košiček na rynce a bufaněk za ňu....,
3)
Idě havíř domu, na okenko klupě
a tam jeho roba s obrštajgrem v kupě...,
4)
Haviřu, havířu, tys je hromská bula,
pane obrštajger v dole penkla rula....,
5)
Do předku sfarali, na spluvu se dali,
potem se zbyvali, kdo dopluje dali...
6)
Seděla na mostě, volala Arnoště,
Arnoště Arnoště já sedím na mostě.
7)
Seděla na okně smjala se radosně,
že ji pod kolenem ještě jedna rostě.
8)
Seděla na lipě volala Filipě,
Filipě Filipě já sedím na lipě.
9)
Seděla na dubě volala Jakubě...
10)
Seděla na gaňku vola na Janku...
11)
Seděla na tyči volala hasiči....
12)
Seděla na písku volala Matysku...
13)
Seděla na pleši volala Jakeši...
14)
Seděla na bráně volala Štěpáne...
15)
Seděla na prahu volala ty vrahu...
     

A E
D A

E
A
Naša verze 
http://chacharzprahy.bloguje.cz/144288_item.php?PHPSESSID=3e1397aac1d9498b44dfe693cd090b49 ma ale pokračovani, udajně ju puvodně spivaval Jozef Kobr: a) Seděla na poště/ volala Arnošte/ Arnoště Arnoště/ ja sedim na poště// Ref. b) Seděla na bagru/ a volala Jagru/ Jaromire Jagru/ ja sedim na bagru// Ref. c) Seděla na pisku/ volala Matysku/ Matysku Matysku/ ja sedim na pisku// Ref. d) Seděla na vuzku/ a volala Juzku ... // Ref. e) Seděla na ryču/ vola tak... // Ref. atd.atd. Mivejtě se, umyvejtě se, usmivejtě se, bo majovy deštik to za vas nězrobi!
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=EUycSIlR0iQ
Vysvětlivky:
kobzol - slezský výraz pro brambor



Ostrava Ostrava - území bývalé koksovny Karolina Ostrava Ostrava Ostrava




Zárubek Zárubek Zárubek bourání věže dolu Zárubek Zárubek Zárubek




Důl Petr Bezruč Koksovna Karolina Koksovna Karolina hornická kolonie Ostravský rynek Ostravský rynek




Nová radnice a stadion Bazaly Nová huť, nyní Mittal Steel Štítová kolonie pro úředníky Vitkovických železáren Hornická kolonie pro havíře dolu Alexander Jaroslav Miska Ostravské náměstí Ostravské náměstí






Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional