obrazek Josefa Šimka  Nostalgický čundr zpěvník
(Nostalgia rogue songbook)
obrazek
Písničky A - K       |       Písničky L - Ř       |       Písničky S - Ž


Píseň Shane zahrál Country beat Jiřího Brabce, zpíval Ladislav Vodička.Shane 595*

   
1.
Tam ||někde v dálce oheň kvet', a ||tak jsem k němu ||jel,
jen tak s chlapama ||posedět jsem ||zrovna tenkrát ||chtěl,
ten ||stařík s tváří ||vrásčitou ||jak dubovej ||kmen
||vyprávěl pověst letitou o ||střelci jménem ||Shane.

R:
||Byl to ||Shane, ||byl to ||Shane.
2.
Je v kraji klid, však bejval čas, kdy Reed tu s bandou vlád',
všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemoh' spát,
Reed zabíjel a všecko krad, všecko včetně žen,
a strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
R:
Byl to Shane?
3.
Shane, to je zlý svědomí lumpů jako Reed,
i když je člověk jako my, líp se umí bít,
a pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen,
a den nato se objevil střelec jménem Shane.
R:
Byl to Shane?
4.
Měl tváře prachem šedivý a oči jako len,
měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane,
my všichni na něj koukali, co se bude dít,
pak jména svý jsme říkali, a on dal koni pít.
R:
Byl to Shane?
5.
Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám,
a unavenej na zem pad' k žlutejm diviznám,
a pak se zdvih', řek': 'Už jsem fit, 'jen trochu přitom zív',
a řek' nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
R:
Byl to Shane?
6.
A v saloonu tou dobou Reed se svojí bandou byl,
ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil,
že dostane ho pistolník s očima jako len,
štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
R:
Byl to Shane?
7.
Shane bouchačku si spustil níž, než do saloonu vlez',
a my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes,
a pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran,
a tím, že rány zazněly, zhas' celej Reedův klan.
R:
Byl to Shane?
8.
Shane vyšel ven, měl pevnej krok a řek': 'Je hotovo,'
však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo,
pak řek', že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn,
a v saloonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane.
R:
Byl to Shane?
9.
Ten večer rosou zastudil a na kůži sed' chlad,
i já, ač jsem se nenudil, jsem řek', že půjdu spát,
my dali jsme si po loku, už stařík spí svůj sen,
jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
R:
Byl to Shane?
     

Ami G Ami
G F E
F G F E
Ami G Ami


G Ami G Ami
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=TXQSX1vd2QcŠulc (Shane)
(parodii hrála Lokálka s textem Ládi Straky)
	
 
1) Tam někde v dálce oheň kvet' a tak jsem k němu jel,		
  jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl,	
  ten stařík s tváří vrásčitou a břichem jako sulc	
  vyprávěl pověst letitou o muži jménem Šulc. Byl to Šulc.	Byl to Šulc. 
2) Byl v kraji klid a pak začlo se stavět sídliště.
  Lidé se tam hrnuli jak na mraveniště.
  Nějak váznul materiál, stavba měla skluz
  a toho dne se objevil zedník jménem Šulc.
3) Měl tváře bílý od malty a oči jako len.
  hleděl jimi do dálky celý dlouhý den.
  my všichni na něj koukali, co se bude dít
  pak jsme svý jména říkali a on z lešení slít.
4) Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám, 
  když unavenej na zem pad k žlutejm diviznám.
  Pak se zdvih, řek - už jsem fit, můžem na to jít.
  A dřív, než jsme se nadáli, začal štorcku zdít.
5) Pak se začly objevovat staré závady.
  Spodní voda nahlodala chabé základy.
  Špatně tvrdly betony, co míchal mistr Kunc.
  Kdo je zbaví pohromy? Zedník jménem Šulc!
6) Prohlásil, že na vině je chybná projekce,
  zachrání to jenom betonová injekce.
  Pak se první přihlásil, že má na to kurs
  a míchačku svou pohladil; on jmenoval se Šulc.
7) Šulc spustil fanku trochu níž, než do základů vlez.
  A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes.
  Pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran.
  A tím, že rány zazněly, byl zachráněnej plán.
8) Šulc vyšel ven, měl pevnej krok, a řek - je hotovo.
  Teď uvařte mi grog, já spravil dílo Kuncovo.
  Pak řek, že je čas odejít, měl v očích chladnej punc
  A na stavbě byl mrtvej klid, on jmenoval se Šulc.
9) Ten večer rosou zastudil a na kůži sed chlad.
  I já, ač jsem se nenudil, jsem řek, že půjdu spát.
  My dali jsme si polohu, i stařík zvonil puls.
  Jen já mám kalfas v batohu a jméno mý je Šulc.
  Byl to Šulc...	Byl to Šulc... Byl to Šulc...	Ladislav Vodička Ladislav Vodička Jiří Brabec Jiří Brabec
Lokálka Lokálka Láďa Straka Lokálka
Lokálka Lokálka Lokálka Lokálka Lokálka

Transpoziční tabulka
S T D S T D7
7b Fb Cb Gb Dbmi Abmi Eb7
6b Cb Gb Db Abmi Ebmi B7
5b Gb Db Ab Ebmi Bbmi F7
4b Db Ab Eb Bbmi Fmi C7
3b Ab Eb Bb Fmi Cmi G7
2b Eb Bb F Cmi Gmi D7
1b Bb F C Gmi Dmi A7
0 F C G Dmi Ami E7
1# C G D Ami Emi H7
2# G D A Emi Hmi F#7
3# D A E Hmi F#mi C#7
4# A E H F#mi C#mi G#7
5# E H F# C#mi G#mi D#7
6# H F# C# G#mi D#mi B7
7# F# C# G# D#mi Bmi F7

Tónika (T) je akord klidu. U dominanty (D) cítíme snahu stoupat vzhůru, je to akord vždy durový a proto není mezi molovými uveden. Subdominanta (S) je citlivý tón klesající. Přirozený sled akordů je T - S - D - T. Obrácený sled (T) - (D) - (S) - (T) je řídkou výjímkou. Následuje-li (S) po (D) zeslabuje u (D) napětí, aniž se uklidní.
Jednotlivé tóny se dají harmonizovat 2 funkcemi. Volíme proto takové pořadí, aby po (D) nenásledovalo (S).

Harmonizace melodie.

1) stanovíme závěr melodie. Nejčastěji bývá po (D) - (T). Méně často je (S) - (T). Vycítíme-li závěr uprostřed melodického členění, pak bývá (T) - (D), nebo (T) - (S).
2) vypíšeme značky, vyhýbáme se sledu (D) - (S).
3) kontrolujeme jednotlivé spoje, chybné opravíme, nebo volíme jinou harmonizaci.
4) není zpravidla vhodné má-li předešlý takt stejnou funkci jako následující.
Někdy se používá 2°. Bývá to molový akord (T) - (2°) - (D) - (T) říká se jí střídavá harmonie. Je to vlastně dominanta dominanty. Velmi dobře zastupuje subdominantu v kadenci.
Klamný spoj (T) - (D) - (6°). Místo očekávané tóniky přijde překvapivě (6°).
V praxi bývají hlavní akordy zastupovány vedlejšími (T) = 6°, (S) = 2°, nebo (S) = 6°. Vyjadřují tedy hlavní funkce, ale v oslabené míře. Kromě 2°, který je silnější než (S) vedlejší funkce přinášejí větší barevnou pestrost.
Doporučuji napřed harmonizovat melodii hlavními funkcemi a pak zpestřit a zlepšit harmonizaci vedlejšími funkcemi. Na příklad: (T) - (S) - (D) - (T), (T) - (S) - (6°) - (2°) -(T)

Mólová tónina.

Úprava je podobná. Nemá potřebu klamného spoje (6°).
V závěru skladby se užívá durové (D). (T) - (2°) - (3°) - (S) - (D) - (6°) - (7°) - (T).
Klamný spoj (D) - (6°) je stejný jako u dur (citlivý tón nahoru, ostatní dolů). Spoj (6°) - (D) je nový spoj a vyžaduje zvláštní opatrnosti.
Mólová tónina má molovou tóniku nedotčenou, ale dominantu a často i subdominantu si půjčuje ze stejné tóniny durové.
Akord na sedmém stupni se uplatňuje jako zmenšený septakord. V tónině C dur je to Adim.

Jiří Šolc: Tajemství akordových značek.


Klavírní akord kalkulačka

Snadné akordy

potřebujete napsat k písni akordy a nevíte jak na to. Stáhněte si freeware EasyChords.exe 1,5 Mb
Nainstaluje se jako modul přehrávače WinAmp. Spustíte nahrávku písničky a kliknete do kolečka vpravo až se objeví ikona kytary, pak kliknete na název písničky v Playlist editoru Select a song in the playlist editor. Při prvním přehrání se program píseň učí, při dalším přehrání již vykresluje akordy.


Nemůžete najít svoji píseň? Zkuste sem zadat slovo nebo dvě z hledaného textu.


Připomínky k textu, akordům, datům prosím, pošlete


Napište, prosím, připomínky do návštěvní knihy na titulní stránce


Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.

Valid HTML 4.0 Transitional